საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ქუთაისი. გ. ტაბიძის ქ. №58

ტელეფონი: 24-52-49, 24-61-96, 25-02-16

ელექტრონული ფოსტა: ocxeli@gmail.com