პროექტი: "წიგნი სიყვარულია"

იოსებ ოცხელის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №2 საჯარო სკოლაში დაწყებითი სწავლების საფეხურის უმცროსკლასელთათვის ხორციელდება პროექტი: „წიგნი სიყვარულია“, რომლის მიზანია ბავშვებში წიგნის სიყვარულის გაღვივება. პროექტის მხარდამჭერია არასამთავრობო საგანამანთლებლო ორგანიზაცია „აკმე“.

პროექტი ფარგლებში 2015-2016 სასწავლო წლის მანძილზე დაგეგმილია საინტერესო აქტივობები: ნაწარმოებების საჯარო კითხვა, მსჯელობა წაკითხული ნაწარმოების ირგვლივ და სხვა.

პროექტს ხელმძღვანელობს დაწყებითი სწავლეის საფეხურის კათედრის გამგე ნათია ბრეგაძე, პროექტის კოორდინატორია, პედგოგი ქეთევან არჩვაძე.