სამეურვეო საბჭო


სკოლის თვითმმართველობის უმაღლესი არჩევითი ორგანო - სამეურვეო საბჭო

 1. რუსაძე მაია - თავმჯდომარე (პედაგოგი)
 2. დარსაველიძე თამარი - მდივანი (პედაგოგი)
 3. ბაღდავაძე მედეა - მშობელი
 4. ლომიძე მაგდა - მშობელი
 5. მესხორაძე ნანა - პედაგოგი
 6. ნიშნიანიძე მაია - პედაგოგი
 7. სანიკიძე შორენა - მშობელი
 8. ფარჯანაძე ტატიანა - მშობელი
 9. ფერაძე  მირანდა - პედაგოგი
 10. ჯუღელი ეკატერინე  - პედაგოგი
 11. გეგი ბაქრაძე-მოსწავლე (მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარე)