ჭადრაკის სწავლება

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროების ხელმძღვანელ პირებს შორის, 2015 წლის 23 სექტემბერს გაფორმებული ურთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად, საქართველოს საჯარო სკოლებში, საპოლოტე პროგრამის სახით ჭადრაკის სწავლების ელექტრონული პროგრამა დაინერგა.

მემორანდუმი საქართველოს მთავრობის დადგენილების: ,,საქართველოში ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის“ საფუძველზე გაფორმდა, რომლის მიზანია სკოლის მოსწავლეებში ჭადრაკის სწავლების ხელშეწყობა.

მიმდინარე წლის 5 ოქტომბრიდან, ჭადრაკის სწავლების ელექტრონულ საპილოტე პროგრამაში ჩაერთო სსიპ იოსებ ოცხელის სახელობის ქ. ქუთაისის №2 საჯარო სკოლა.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ჭადრაკის ეროვნული ფედერაციის  ხელშეწყობით, შესაბამისი გადამზადება გაიარეს სკოლის პედაგოგებმა.

ამჟამად,    ჭადრაკს შესწავლის მეორე კლასელი 114 მოსწავლე.