ბმულები


www.buki.ge
ვებ-გვერდი, რომლითაც გარდა პირველკლასელებისა ისარგებლებს ყველა მოსწავლე. ვებ-გვერდი იქნება სასწავლო-შემეცნებითი, ატვირთული იქნება სხვადასხვა ინტერაქტიული თამაშები, ელოქტრონული ბიბლიოთეკა, უახლესი ინფორმაცია, როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, ასევე სკოლებში მიმდინარე სიახლეებზე.
mes.gov.ge
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

tpdc.ge
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

ganatleba.org
ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

www.esida.ge
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

pedagogi.ge
მასწავლებელთა ვაკანსიების ვებ გვერდი(მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი)

www.nplg.gov.ge
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა

lib.ge
ლექტრონული ბიბლიოთეკა

wikipedia.org
თავისუფალი ენციკლოპედია

lemill.net
ვებ გაერთიანება სასწავლო რესურსების მოსაძებნად, შესაქმნელად და გასაზიარებლად

ვახტანგ VI
სკოლების მიერ შექმნილი მწერალთა ვებ გვერდები

http://dlf.ge/ge/links/links1/
სკოლების ვებგვერდები